Bli medlem i Uppsala kattklubb

Som medlem i Uppsala kattklubb erhåller du förbundstidningen Våra Katter samt tillgång till ett aktivt föreningsliv. För alla medlemmar är det gratis att annonsera kattungar, avelshanar och omplaceringar på klubbens hemsida.

Som medlem i en kattklubb kan du också ställa ut katt på utställningar och registrera kattungar. I klubben finns flera erfarna uppfödare av olika raser till hands för råd, hjälp och stöd.

Så här gör du för att bli medlem:

Uppge namn, fullständig adress, telefonnummer, e-post, eventuellt stamnamn och gärna kattras/kattraser, på ett inbetalningskort och betala in summan på klubbens plusgiro så skickas ett välkomstbrev till dig.

Plusgiro: 49 21 10-2

Swish: 123 544 27 93

Maila sedan dina uppgifter till vår medlemssekreterare sekreterare@uppsalakattklubb.se (namn, adress, mail samt telefon).

Medlemsavgift som betalas från och med den 1 oktober gäller även hela nästföljande år.

Medlemsavgiften måste betalas in före den 31 december om du ska delta på kattutställning eller registrera kattkull i januari.

Förklaring

Huvudmedlem
Förklaras ovan. Medlemsskapet gäller för kalenderår.

Familjemedlem
Finns det fler i familjen som vill vara medlem i Uppsala kattklubb och SVERAK så är avgiften för dessa 100 kronor per person. Förbundstidning (Våra Katter) skickas endast till huvudmedlem.

Ett krav är att man bor på samma adress!

Stödmedlem
Stödmedlem är inte medlem i SVERAK och har ingen rösträtt på föreningsstämmor. Som stödmedlem får du delta i aktiviteter anordnade av UK. Avgiften för detta är 100 kr

Kattungeköpare
Uppfödare i UK kan låta sina kattungeköpare bli medlemmar för 220 kronor under första året som ett introduktionserbjudande. Observera att det är uppfödaren som betalar in detta till klubben, inte kattungeköparen.

SVERAK har beslutat att samtliga anslutna klubbar skall vara prenumerations-klubbar, vilket innebär att “Våra Katter” alltid ingår i medlemskapet.

320 kr / kalenderår – Huvudmedlem inklusive “Våra Katter” 6 nr /år
100 kr / kalenderår – Familjemedlem
100 kr / kalenderår – Stödmedlem
220 kr / kalenderår – Kattungeköpare inklusive “Våra Katter” 6 nr /år